allmäna Villkor

Kursverksamhet
När du anmäler dig till någon av våra kurser är anmälan bindande. Anmäl dig inte förrän du vet att du verkligen kan delta. Vi följer svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal vilket innebär att du som privatkonsument har full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du beställde kursen. Ångerrätten gäller dock inte om du påbörjat kursen eller om första kurstillfället har varit. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen. Vill du avboka din anmälan meddelar du detta till vår mailadress: info@hundaktivitetscenter.se. Här är det viktigt att du kan påvisa att vi nåtts av din avbokning. Blir du eller din hund sjuk och inte kan vara med på kursen alls får du gärna sälja din kursplats. Vi kan hjälpa till genom att lägga ut den lediga kursplatsen i våra kanaler men försäljningen sker mellan dig och den nya deltagaren.

På anläggningen
Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) har en hundägare alltid strikt ansvar för sin hund och det gäller självklart även när ni är på kurs och vid egen träning på anläggningen.

Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK's rekommendationer. Valp kan påbörja valpkurs innan påfyllnadsdosen som ges vid 3 månaders ålder, under förutsättning att grundvaccinationen är gjord. Rådgör med din veterinär om du är osäker.

Se till att både du och din hund är försäkrade ifall olyckan skulle vara framme.